ECB saktar ned stödköp efter förbättrad ekonomisk utsikt

9 september 2021

Europeiska centralbanken meddelade på torsdagen att man håller ”måttligt lägre takt” i sina stödköp av stats- och företagsobligationer i euroländerna inom coronaprogrammet PEPP än under föregående halvår. Detta motiveras med den stigande inflationen och gynnsamma finansieringsvillkor. Coronastödsprogrammet på 1,85 biljoner euro ska verka til åtminstone slutet av mars nästa år. Styrränta ligger fortsatt kvar på 0,0 procent.