ECB skyndar på stödköp

11 mars 2021

Europeiska centralbanken meddelade på torsdagen att man under det kommande kvartalet kommer att ha "ett betydligt högre tempo" i sina stödköp av stats- och företagsobligationer i euroländerna än under årets första månader. Stödköpen sker inom ECB:s coronakrissprogram PEPP som sjösattes för ett år sedan.