ECR-ledare för Brexit

14 mars 2016
Syed Kamall som leder den konservativa ECR-gruppen i EU-parlamentet har meddelat att han kommer rösta för att Storbritannien lämnar EU.Läs mer