Efter kritik – ungersk lag mildras

9 juni 2017

Den ungerska regeringen mildrar kraven i ett nytt lagförslag för icke-statliga organisationers redovisning av internationell finansiering, skriver Financial Times. Bland annat EU-kommissionen har kritiserat ett tidigare förslag för att underminera organisationernas möjlighet att agera i landet.