EIB: Junckerplanen ger utdelning

28 september 2017

EU:s investeringsfond, den så kallade Junckerplanen, beräknas enligt Europeiska investeringsbanken öka EU:s samlade ekonomi med 0,7 procent av bruttonationalprodukten till år 2020. Samtidigt beräknas 690 000 nya jobb skapas av de projekt som fonden investerar i.