Enig riksdag vill granska utländska direktinvesteringar - snarast

4 juni 2020
Uppdaterad: 4 juni 2020

Samtliga partier i riksdagens utrikesutskott uppmanar regeringen att snarast återkomma med förslag på åtgärder för att möjliggöra granskningar av utländska direktinvesteringar. Fram till 1992 var det möjligt att granska utländska direktinvesteringar i svenska företag. Sedan lagen hävdes finns inget regelverk för att stoppa investeringar som skulle kunna hota företag som bedriver känslig verksamhet inom exempelvis teknologi, infrastruktur och energi, uppger utskottet. Men ett regelverk är på gång från EU. Senast 11 oktober ska alla länder infört de nya bestämmelserna.