Enighet om fritt dataflöde

22 december 2017
Uppdaterad: 30 januari 2018

EU-länderna har nått en uppgörelse om att tillåta fritt flöde av data som inte är personuppgifter inom EU enligt EUobserver. Medlemsländerna har nått en snabb uppgörelse efter att kommissionens förslag lades fram i september.

Nu återstår att enas med EU-parlamentet där svenska moderaten Anna Maria Corazza Bildt leder arbetet.