Enighet om italienskt bankstöd

1 juni 2017

EU-kommissionen och Italiens regering enades på torsdagen ”i princip” om förutsättningarna för att rädda storbanken Monte dei Paschi di Siena genom rekapitalisering. Enligt EU-regler får statsstöd bara ges till banker i förebyggande syfte. Banken måste som motåtgärd effektiviseras och chefernas löner strypas.