Annons

Enigt skatteutskott vill stoppa EU-förslag

18 mars 2016
Uppdaterad: 6 februari 2017
Riksdagens skatteutskott anser att två förslag från EU-kommissionen om gemensamma EU-regler mot skatteflykt och om utbyte av viss skatteinformation mellan medlemsländerna strider mot den så kallade subsidiaritetsprincipen. Principen innebär att i frågor där EU inte ensamt har beslutsrätten ska beslut fattas på lägsta möjliga effektiva nivå, antingen nationellt, regionalt eller lokalt. ■