EP-utskott: Ungerns nya lag kränker rättsstatsprincipen

25 mars 2020

Europaparlamentets utskott för medborgarnas friheter, LIBE, bedömer att Ungerns nya lagförslag, som ska ge premiärministern Viktor Orbán utvidgade befogenheter, strider mot rättsstatsprincipen. – Vi är medvetna om att medlemsländerna har ett ansvar att vidta åtgärder under dessa svåra tider, men de måste vara i linje med grundläggande demokratiska principer, säger Juan Fernando López Aguilar, ordförande i LIBE-utskottet. EU-kommissionen uppmuntras att granska lagen. 

Europaportalen har rapporterat om lagförslaget tidigare.


HETASTE ARTIKLAR

Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER