EU-åklagare utreder brott för miljarder

14 september 2021

Den första juni invigdes EU:s nya åklagarmyndighet Eppo innebär rättsliga möjligheter för EU att åtala personer som begår brott mot unionens budget. Sedan dessa har Eppo inlett 300 granskningar av olika brott vars värde uppskattas till motsvarande 46 miljarder kronor, skriver FT. De första åtalen väntas i slutet av året.