EU återupptar frihandelsförhandlingar med Indien

10 maj 2021

EU och Indien enades under ett toppmöte i helgen om att återuppta förhandlingarna om ett frihandelsavtal. Förhandlingarna inleddes 2007 men har länge legat på is. Man enades även om att inleda förhandlingar om ett investeringsskydd och skydd för geografiska ursprungsmärkningar.