EU-åtgärder mot tyska och franska minimilöner

16 juni 2016
EU-kommissionen hotar dra Tyskland och Frankrike inför EU-domstolen för att de tillämpar sina minimilöner även på lastbilschaufförer som bara kör genom landet. Enligt kommissionen ”begränsar [detta] friheten att tillhandahålla tjänster och den fria rörligheten för varor på ett oproportionerligt sätt”. ■