EU-diskussion om att höja kraven för flygersättning

5 februari 2020
Uppdaterad: 5 februari 2020

I dag har flygpassagerare rätt till ersättning om deras flyg är mer än tre timmar försenat. Det kroatiska ordförandeskapet i EU:s ministerrådet har enligt Reuters tagit fram ett förslag om tre-timmarskravet ska höjas. Anledningen ska vara att nationella myndigheter och domstolar klagat på det stora antalet ersättningskrav de får in och att flygbolag pekat på ett större antal förseningar och inställda flyg på sistone.