EU-domstolen: Tvångsförflyttning av misshaglig domare inte ok

6 oktober 2021

För tre år sedan förflyttades domaren Waldemar Żurek som kritiserat den polska nationalkonservativa regeringens så kallade domstolsreformer, utan samtycke från en avdelning av i distriktsdomstolen i Katowice till en annan. Żurek överklagade beslutet utan gehör.  I en vägledande dom på onsdagen slår EU-domstolen fast att en sådan förflyttning utan samtycke ”riskerar att undergräva principerna i domares oavsättlighet och rättsväsendets oberoende”, som det heter i domen.