EU-domstolen: Tyskland bröt systematiskt mot EU-regler om ren luft

3 juni 2021

I en dom på torsdagen slår EU-domstolen fast att Tyskland mellan 2010 och 2016 ”systematiskt och ihållande” överskred gränsvärdena för kvävedioxidutsläpp i EU:s luftkvalitetsdirektiv i flera städer.

”Dessutom har Tyskland underlåtit att uppfylla sin skyldighet att i god tid vidta lämpliga åtgärder för att minimera den tid som de 26 berörda områdena inte uppfyller kraven”, heter det i ett uttalande.