EU efterlyser Portugals budget

3 november 2015
Trots att deadline passerats med flera veckor har EU-kommissionen ännu inte fått det obligatoriska utkastet på Portugals statsbudget för 2016. Förseningen hindrar en samlad budgetanalys av euroområdet menar kommissionen. I Portugal styr en nyutnämnd minoritetsregering som väntas falla inom kort. ■