EU-experter ska utreda framtidens välfärdsstat

25 augusti 2021

EU-kommissionen efterlyste på onsdagen tolv experter att ingå i en så kallad högnivågrupp som fram till slutet av 2022 ska utreda hur framtidens välfärdsstat kan anpassas till den åldrande befolkningen, klimatförändringen och digitaliseringen på arbetsmarknaden och globaliseringen.