EU får ”femte frihet” – Friare dataflöden

4 oktober 2018

EU-parlamentet röstade på torsdagen fram ett nytt regelverk för att förenkla flödet av data som hanteras av företag och myndigheter. Arbetet i EU-parlamentet har letts av Anna Maria Corazza Bildt (M) som kallar det EU:s femte frihet.

– Genom att ta bort gränser, bördor och hinder, möjliggör vi för europeiska företag att konkurrera globalt på lika villkor. Denna lag kommer potentiellt att leda till enorma effektivitetsvinster för både företag och myndigheter, sade Corazza Bildt efter omröstningen.

Det nya regelverket, som inte gäller personuppgifter, väntas godkännas av medlemsländerna om en månad.