EU förbjuder misstänkt cancerframkallande ämne

13 december 2016

EU:s medlemsländer har enats om att förbjuda användning av vissa miljöfarliga ämnen, rapporterar Ekot. Det är perfluoroktansyra, PFOA som förekommer i vattenavvisande textilier, brandsläckningsskum och i elektronisk utrustning, och enligt det nya beslutet ska förbudet träda i kraft om tre år. Vilka hälsorisker som finns med PFOA är inte fullständigt utrett, men det stör reproduktionen och misstänks vara cancerframkallande.