Annons

EU fördjupar försvarssamarbete med nya projekt

17 november 2021

Inom ramen för det som kallas Pesco, ett frivilligt EU-samarbete för att praktiskt förbättra de deltagande ländernas militära förmågor och öka investeringarna i försvarsmateriel, presenterade ministerrådet på onsdagen ytterligare 14 projektgrupper till de redan 46 pågående försvarsprojekten. Sverige deltar sedan tidigare i sju olika projekt som bland annat involverar den militära testanläggningen i Vidsel i Norrbotten.