EU fördömer övergrepp mot journalister

3 maj 2017

Med anledning av Internationella dagen för pressfrihet fördömer EU:s utrikeschef Federica Mogherini det ökande antalet hot och övergrepp mot journalister. Hon betonar vikten att “stödja en oberoende och etisk kvalitetsjournalistik ... vilken är själva basen för en deltagandedemokrati och är ett verktyg för att ställa regeringarna till svars för deras handlingar”.