EU-förhandlingar om skärpta regler för cancerframkallande ämne

24 maj 2021

I veckan inleds slutförhandlingar mellan EU:s lagstiftare om skärpta gränsvärden för cancerframkallande ämnen i arbetsmiljön som akrylnitril, nickelföreningar och bensen. Europaparlamentet vill även se strängare regler för reproduktionsstörande ämnen på arbetsplatser, att fler cancerframkallande ämnen tas med i det nya EU-direktivet liksom hälsofarliga mediciner inom sjukvården exempelvis hanteringen av cytostatika inom cancervården.