EU förslag ska stärka bankmotståndskraft

23 november 2016

EU-kommissionen presenterade på onsdagen flera förslag som stärka bankernas möjlighet att stå emot framtida finanskriser. Bland annat ska kapitalkraven för banken stramas åt.