EU försöker stödja bönder i kris

15 mars 2016
En frivillig minskning av mjölkproduktionen är en av de åtgärder som EU vill se för att bekämpa krisen i jordbrukssektorn.Läs mer