EU försvårar för kinesiska stålexportörer

29 april 2016
För att skydda den europeiska stålindustrin mot orättvis konkurrens från kinesiska statsstödda företag inför EU ett övervakningssystem för import. – Mekanismen innebär att importen av stålprodukter till EU nu kommer kräva licens. Detta ger en tydlig signal till företag, inklusive dem i exportländerna, att kommission aktivt övervakar utvecklingen på marknaden och är villig att vidta de nödvändiga åtgärder, säger kommissionens talesperson Alexander Winterstein på fredagen. ■