EU ger grönt ljus för hårdare bankkrav

15 maj 2019

EU:s ministerråd gav på tisdagen det sista klartecknet för en uppdatering av EU:s bankkrislagstiftning, som inför hårdare krav, skriver Direkt/Di. Därmed kan de nya reglerna träda i kraft från mitten av 2021.