EU-granskning av utländska investeringar träder i kraft

10 april 2019

EU:s nya regler för granskning av utländska direktinvesteringar i medlemsländerna träder i dag torsdag i kraft. Syftet är att inte länder som Kina och Ryssland ska få för stort inflytande över strategiskt viktiga sektorer och objekt. Lagen ålägger medlemsländerna att utbyta information om utländska direktinvesteringar. EU-kommissionen och övriga medlemsländer får rätt att yttra sig när sådana investeringar planeras. Det slutliga beslutet om en direktinvestering ska godkännas ligger dock hos medlemslandet självt. Det nya regelverket ska vara helt på plats senast 11 oktober nästa år.


HETASTE ARTIKLAR

Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER