EU hytter till mot Sverige

25 januari 2018

EU-kommissionen anser att Sverige brister i efterlevnaden av EU:s vattenregler och att Sverige inte gjort tillräckligt för att införa ett EU-direktiv om marknader för finansiella instrument, kallat MiFID II i svensk lagstiftning. När det gäller vattendirektivet får Sverige två månader på sig att svara kommissionen. Om kommissionen inte blir nöjd med svaret riskerar Sverige att dras inför EU-domstolen. Sedan Sverige blev EU-medlem har EU-kommissionen stämt Sverige runt 55 gånger. Se hela listan om vem som vann och förlorade i EU-domstolen.