EU inrättar fond till stöd för demokrati i medlemsländer

18 april 2019

– Det är tydligt att EU behöver kraftigare verktyg för att agera mot antidemokratiska krafter i unionen, säger Bodil Valero (MP) i ett uttalande efter att Europaparlamentet godkänt överenskommelsen om att inrätta en fond för rättsliga frågor, grundläggande rättigheter och värden. Pengar som ska gå till att stödja frivilligorganisationer och andra som arbetar med frågorna i EU:s medlemsländer. Pengarna ska också kunna betalas ut direkt från EU till organisationerna.