EU-insats räddar 5 700 flyktingar till havs

3 december 2015

EU-ländernas insats i Medelhavet, kallad Sophia, har räddat fler än 5 700 personer, gripit 43 smugglare och beslagtagit 46 båtar de senaste två månaderna, säger dess befälhavare konteramiral Enrico Credendino. Sedan januari har 3000 personer drunknat i samma vatten.

Läs mer