EU-kampanj mot farliga kemikalier på jobbet

24 april 2018

EU-kommissionen lanserade på tisdagen en kampanj för att informera företag i medlemsländerna om farliga kemikalier på arbetsplatser.

– Vi kommer fortsätta skapa uppmärksamhet kring och vidta åtgärder för att minska arbetstagares utsatthet för cancerframkallande kemikalier, sade EU:s sysselsättningskommissionär Marianne Thyssen.

Kampanjen ska genomföras med bland annat en databas med tips, ett nytt e-verktyg och praktisk information.