EU: Kina bryter fortfarande mest mot immaterialrätten

10 januari 2020

Kina är fortfarande det land där störst problem finns med att skydda EU-företags immaterialrätt, uppger Direkt/Di. Mer än 80 procent av EU:s tullmyndigheters beslag av förfalskade varor och piratkopior kommer från Kina och Hongkong.