EU-kommissionen kritisk mot danska asylplaner

4 juni 2021

EU-kommissionen riktar kritik mot Danmarks planer på att flytta sin asylprocess till ett tredje land utanför Europa.

– Extern behandling av asylansökningar väcker grundläggande frågor både vad gäller tillgång till asylprocedurer och effektivt skydd, säger kommissionstalesmannen Adalbert Jahnz, enligt TT/GP. Danmark har dock ett undantag på rättsområdet, vilket gör att det i nuläget är oklart vad kommissionen kan göra.