EU-kommissionen och Tyskland eniga om vägtullar för utlänningar

2 december 2016

Efter två års strid mellan EU-kommissionen och Tyskland har de två enats om att utländska bilförare i framtiden kommer att tvingas betala vägtullar på tyska vägar. Fler grannländer överväger dock rättsliga åtgärder mot den tyska vägtullen.