EU-kommissionen uppmanas bli bättre att nå ut i sina samråd

6 september 2019

I samband med att EU-kommissionen tar fram lagförslag rådfrågas ibland berörda aktörer och vanliga medborgare i så kallade samråd. Europeiska revisionsrätten har granskat dessa samråd och drar i en rapport slutsatsen att kommissionen måste försöka öka insatserna för att nå ut till fler i sina samråd. I en studie från 2018 rankade samarbetsorganisationen OECD EU-kommissionen etta när det gäller att  involvera berörda parter och allmänheten vid utarbetandet av nya lagar.