EU-kommissionen varnar Sverige om utstationering

15 februari 2017

Kommissionen skickade på onsdagen ett motiverat yttrande till Sverige och åtta andra EU-länder för att dessa inte anmält huruvida de infört de nya reglerna för utstationering – när EU-medborgare tillfälligt arbetar i andra medlemsländer – i det så kallade tillämpningsdirektivet. Länderna har två månader på sig att svara, ytterst riskerar de dras inför EU-domstolen.