EU-kommissionen varnar Ungern för behandling av romer

26 maj 2016
Uppdaterad: 5 juli 2017

Ungern får två månader på sig att svara på EU-kommissionens oro över att romska barn diskrimineras inom utbildning. Kommissionen anser att vissa ungerska lagar strider mot EU:s likabehandlingslagar. Tidigare har kommissionen anmärkt på liknande problem i Tjeckien och Slovakien. ■