EU-kommissionen vill ha återtagandeavtal med Nigeria

11 maj 2016

Kommissionen föreslog på onsdagen att förhandlingar ska inledas med Nigeria om att landet ska ta tillbaka migranter som inte har rätt till internationellt skydd i medlemsländerna. I fjol ansökte drygt 31 000 nigerianer om asyl i EU. ■