EU-kommissionens förslag ökar inte effektivitet i bedrägeriutredningar

22 november 2018
Uppdaterad: 22 november 2018

EU-kommissionens förslag löser inte problemen med ineffektivitet i sina utredningar som EU:s bedrägeribyrå, Olaf, tampas med, anser den Europeiska revisionsrätten. Svenska Eva Lindström, ledamot i revisionsrätten som ansvarar för yttrandet, säger: ”I sin nuvarande form garanterar inte den föreslagna reformen av Olaf att skyddet av EU:s ekonomiska intressen stärks på ett effektivt sätt”. Enligt revisionsrätten har även kommissionen insett problemet, men har ingen plan för hur man ska lösa frågan.