EU-kvinnan 29 år vid första barnet

8 augusti 2017

Andelen tonårsmammor i EU är fyra procent av alla mammor. Flest tonårsmammor finns i tidigare Östeuropa  med Rumänien och Bulgarien i topp på runt 12 procent tonårsmammor. Även Storbritannien har fler unga mammor jämfört med genomsnittet. Italien och Spanien hade 2015 den största andel äldre förstagångsmammor som är över 40 år. Den genomsnittliga ålder på alla förstföderskor i EU är 29 år, rapporterar Eurostat.