EU-lån renar avlopp i Stockholms skärgård

13 januari 2021

Europeiska investeringsbanken har undertecknat ett låneavtal på en miljard kronor med Käppalaförbundet, ett kommunalförbund i Stockholms skärgård, om uppgradering och kapacitetshöjning i deras avloppsreningsverk.