Annons

EU-lån stödjer sysselsättning i nio länder

4 februari 2021
Uppdaterad: 4 februari 2021

EU-kommissionen har betalat ut totalt 14 miljarder euro i lån till nio medlemsländer inom det så kallade SURE-instrumentet, med syfte för att bevara sysselsättningen. Lånen ska hjälpa medlemsländerna att hantera  finansieringen av nationella system för korttidsarbete och andra liknande åtgärder som länderna har infört som ett svar på covid-19-krisen. Sverige har inte anslutit sig till SURE-instrumentet utan finansierar sina åtgärder på egen hand.