EU-lån till forskningsanläggning i Lund

29 november 2016

Europeiska investeringsbanken, EIB, ger ett lån på motsvarande 985 miljoner kronor till forskningsanläggningen ESS i Lund. ESS är ett alleuropeiskt projekt där Sverige och Danmark är värdländer och som enligt EIB ”kommer att ge forskarna nya möjligheter inom en rad forskningsområden, från biovetenskap till konstruktionsmaterial, och från bevarande av kulturarv till magnetism”.