EU-länder enas mot skattefusk

9 mars 2016

Steg för steg försöker EU-länderna strama åt möjligheterna till skatteplanering och skattefusk. Nu råder enighet om utökat utbyte av skatteinformation.

Läs mer