EU-länder kritiska hur coronastöd föreslås fördelas

8 juni 2020
Uppdaterad: 8 juni 2020

I sitt förslag till en ny coronafond på 750 miljarder euro vill EU-kommissionen fördela stödet efter kriterier som hur rika länderna är och hur stor arbetslösheten varit. Den beräkningsmetoden kritiseras nu av flera medlemsländer som Nederländerna, Belgien och Ungern för att inte ha någon direkt koppling till pandemins direkta konsekvenser, rapporterar FT.