EU-länder planerar gemensamma gränskontroller

18 januari 2016
Tyskland, Österrike och Slovenien överväger att införa gemensamma gränskontroller för att hantera flyktingkrisen.Läs mer