EU-länderna ense om gemensam gränsvakt

7 april 2016

De 28 EU-länderna har, enligt ministerrådet, hittat en gemensam ståndpunkt för att inleda förhandlingar med EU-parlamentet om en gemensam kust-och gränsvakt som ska kunna sättas in i ett medlemsland utan att dess regering ger sitt samtycke. ■


HETASTE ARTIKLAR

Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER