EU-länderna kritiseras för undermålig bedrägeribekämpning

17 maj 2019

Europeiska revisionsrätten menar i en ny rapport att medlemsländerna fortfarande inte gör tillräckligt för att bekämpa bedrägerier när de hanterar utbetalningar från unionens sammanhållningsfonder. Mellan 2013 och 2017 identifierades över 4 000 potentiella oriktigheter med misstanke om bedrägeri. Närmare 1,5 miljarder euro i EU-stöd berördes av oriktigheterna, varav knappt tre fjärdedelar gällde EU:s sammanhållningspolitik.