EU-länderna manas till flyktingåtgärder

10 februari 2016
Inför nästa veckas EU-toppmöte skickar migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos ett brev till alla medlemsländers inrikesministrar där han uppmanar dem att genomföra alla åtgärder de åtagit sig för att lösa flyktingkrisen. I dagsläget har endast 497 av sammanlagt utlovat 160 000 flyktingar omfördelats mellan medlemsländerna. ■